ד"ר שירי שנאן אלטמן

ד"ר
ראש התרכזות שיקום ובריאות בתכנית ההשלמה
ד"ר שירי שנאן אלטמן
טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

השכלה  

  שם האוניברסיטה מחלקה שנת קבלת התואר
BA אוניברסיטת חיפה ביה"ס לעבודה סוציאלית 2002
MA אוניברסיטת חיפה ביה"ס לעבודה סוציאלית 2007
PhD אוניברסיטת חיפה ביה"ס לעבודה סוציאלית 2013

 

פרסים ומענקי מחקר

2015- PI (with Prof. Varda Soskolne and Prof. Liat Ayalon). Barriers to pursuing a home care career among job seekers. National Insurance Institute of Israel. 

2012- Doctorate scholarship

2010- Award from Emda –The Alzheimer's Association of Israel – for doctoral research proposal

2008- An M.A. thesis Research Award in memory of Prochovnik from the Israel Gerontological Society

2007- An M.A. thesis Award from Myers-JDC-Brookdale Institute of Gerontology and Adult Human Development, and ESHEL-The Association for the Planning and Development of Services for the Aged in Israel

2006- Scholarship from the Dean of Graduate Studies – Excellence in M.S.W

 

פירסומים

Shinan-Altman, S. (in press). Medical social workers' perceptions of obesity. Journal of Social Work.

Shinan-Altman, S., & Ayalon, L. (2015). If I am not for myself, who is for me? The experiences of older migrant home care recipients during their hospitalization. Aging & Mental Health.

Shinan-Altman, S., Werner, P., & Cohen, M. (2015). The connection between illness representations of Alzheimer’s disease and burnout among social workers and nurses: A mixed-methods investigation. Aging and Mental Health. doi: 10.1080/13607863.2015.1008983

Shinan-Altman, S., Werner, P., & Cohen, M. (2014). Social workers’ and nurses’ illness representations about Alzheimer disease: An exploratory study. Alzheimer Disease & Associated Disorders, 28(1), 73-78. 

Gagin, R., & Shinan-Altman, S. (2014). Compassion in the use of social workers caring for elderly patients at the end of life care.  Gerontology, 41(1), 7-13. Hebrew.

Gagin, R., Shinan-Altman, S., Shilat, A., & Bar-Sela, G. (2014). Who will take care of the   caregiver? Interventions with families’ members who take care of palliative patients. Palliative Medicine and Nursing, 1(1), 1-10.

Gagin, R., & Shinan-Altman, S. (2012). Is work beneficial to good health? Social Work in Health Care, 51(4), 296-311.

Cohen, M., & Shinan-Altman, S. (2011). A cross-cultural study of nursing aides' attitudes to elder abuse in nursing homes. International Psychogeriatrics, 23(8), 1213-21. 

Gagin, R., Unger-Arnov, Y., Shinan-Altman, S., & Tessler, A. (2011). The suffering is similar—is the treatment equal? An intervention with Arab terror injured. Social Work in Health Care, 50(5), 376-389.

Gagin, R., Unger-Arnov, Y., Ben-Meir, Z., & Shinan-Altman, S. (2010). Continuity in dealing with trauma injured: From immediate intervention next the event to ongoing treatment. In F. Azaiza, N. Nachmias & M. Cohen (Eds.), Social services, health and education during emergencies - lessons from second Lebanon war (pp. 279-293). Haifa: Pardes. Hebrew.

Shinan-Altman, S., & Cohen, M. (2009). Nursing aides' attitudes to elder abuse in nursing homes: The effect of work stressors and burnout. The Gerontologist49(5), 674-684.  

 

Other publications:

Shinan-Altman, S. (in press). Professional burnout among social workers. The Hebrew Encyclopedia.

Shinan-Altman, S., & Cohen, M. (2009). Multi-cultural competency -working with the elderly. Dorot, 26-27.

 

PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES

Shinan-Altman, S., & Cohen, M. (February, 2008). Nursing Aides Attitudes towards Elder Abuse in Nursing Homes. The Biennial Conference of the Israel Gerontological Society, Tel Aviv, Israel.

Shinan-Altman, S., & Gagin, R. (June, 2010).  An Opportunity to Identify Abused Elderly: Are We Taking Advantage of It?  Poster presented at the 6th International Conference on Social Work in Health and Mental Health, Dublin, Ireland.

Shinan-Altman, S., Werner, P., & Cohen, M. (February, 2012). Alzheimer Disease Illness Representations among Social Workers and Nurses. The Biennial Conference of The Israel Gerontological Society, Tel Aviv, Israel.

Shinan-Altman, S., Werner, P., & Cohen, M. (February, 2012). Alzheimer Disease Illness Representations among Social Workers and Nurses. The 27th  International Conference of Alzheimer’s Disease International, London, United Kingdom.

Shinan-Altman, S., Gagin, R., & Bar-Sela, G. (February, 2013). Who Will Take Care of the Caregiver? Interventions with Families’ Members who Take Care of Palliative Patients. The Annual Conference of the Israeli Association of Palliative Care, Tel Aviv, Israel.

Shinan-Altman, S., Werner, P., & Cohen, M.  (January 2014). The Connection between Alzheimer’s Disease  Illness Representations and Professionals Burnout among Social Workers and Nurses. The Biennial Conference of the Israel Gerontological Society, Tel Aviv, Israel.

Shinan-Altman, S., & Gagin, R. (January 2014). Creating Social Work Services in the Hospital Outpatient Settings. The Medical Social Workers Conference. Jerusalem, Israel.

Shinan-Altman, S., & Gagin, R. (November, 2014). Don't stop- Initiative medical social work. Social Workers Conference. Tel Aviv, Israel.

Shinan-Altman, S., & Gagin, R. (February, 2015). Is work beneficial to good health? ESPAnet Conference. Be'er Sheve, Israel.

Shinan-Altman, S. (September, 2015). Factors influencing the intention of students to work with individuals with intellectual disabilities. The Annual Conference of the Israeli Association of Palliative Care, Tel Aviv, Israel.

Shinan-Altman, S., & Ayalon, L. (November, 2015). Hospitalized older adults' perceptions about family and paid caregivers as treatment providers. The Gerontological Society of America's 68th Annual Scientific Meeting, Orlando, USA.

Ayalon, L., & Shinan-Altman, S. (November, 2015). Intergenerational perspectives on autonomy following a transition to a continuing care retirement community. The Gerontological Society of America's 68th Annual Scientific Meeting, Orlando, USA.

Shinan-Altman, S., & Ayalon, L. (February, 2016). Hospitalized older adults' perceptions about family and paid caregivers as treatment providers. The Biennial Conference of the Israel Gerontological Society, Tel Aviv, Israel.

 

Invited talks:  

Shinan-Altman, S. (April, 2015). Nursing aides' attitudes to elder abuse in nursing homes. Ministry of Health. Tel Aviv, Israel.

Shinan-Altman, S. (March, 2016). Socio-psychological aspects of Alzheimer's disease. workshop on "Dementia, structural stigma and the law". University of Haifa, Haifa, Israel.

 

קורסים

7610603 - יסודות בעבודה סוציאלית

7657301 - עבודה סוציאלית במערכת הבריאות

7664001 - היבטים פסיכוסוציאליים במצבי בריאות וחולי

7664301 - שיטות התערבות עם זקנים

7674101 - סוגיות במצבי בריאות וחולי

תחומי מחקר

1. עבודה סוציאלית במערכת הבריאות
2. תפיסות קוגניטיביות ותגובות רגשיות כלפי חולי (בקרב אנשי מקצוע וחולים).
3. טיפול בסוף החיים.
4. התמודדות עם מחלות כרוניות.
5. התעללות כלפי זקנים.