ד"ר נטע אחדות בר-שדה

ד"ר
ד"ר נטע אחדות בר-שדה
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורסים

7622401 - ביטחון סוציאלי בישראל: הלכה למעשה

7667701 - סטטיסטיקה ועיבוד נתונים א (תכנית ההשלמה, מסלול עם תזה)

7667801 - סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב (תכנית ההשלמה, מסלול עם תזה)

7691501 - סטטיסטיקה ועיבוד נתונים