סטודנטים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

מערכת השעות לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח (2018-2017)

 

הכשרה מקצועית:

צוות היחידה להכשרה מקצועית:

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א'

עו"ס יעל יצחקי - מרכזת ההכשרה המקצועית הקהילתית

ד"ר סתוית כוכבא - מרכזת ההכשרה המקצועית במכללה החרדית בירושלים

מקשרות:

  • ד"ר אחינעם ארנפרוינד-הגר (מקשרת במכללה החרדית בירושלים) 
  • עו"ס ליאת בוקאי 
  • עו"ס שרה כהן
  • עו"ס מאיה לידרור 
  • עו"ס גלי סירקין 
  • עו"ס מגי פורטל
  • עו"ס אפרת צעירי
  • עו"ס יפעת קליין
  • עו"ס דניאל קסלר
  • עו"ס ליאת רייס

מרכזת מנהלית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תואר ראשון

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשע"ח - שנים ב' ו-ג' 

מידע על מקומות הכשרה מקצועית פרטנית בשנה"ל תשע"ח (מעודכן לספטמבר 2017)

מידע על מקומות הכשרה מקצועית קהילתית בשנה"ל תשע"ח (מעודכן לספטמבר 2017)