סטודנטים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

מערכת השעות לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ז (2017-2016)

 

הכשרה מקצועית:

צוות היחידה להכשרה מקצועית:

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א'

עו"ס יעל יצחקי - מרכזת ההכשרה המקצועית הקהילתית

ד"ר סתוית כוכבא - מרכזת ההכשרה המקצועית במכללה החרדית בירושלים

מקשרות:

  • ד"ר אחינעם ארנפרוינד-הגר (מקשרת במכללה החרדית בירושלים) 
  • עו"ס ליאת בוקאי 
  • עו"ס שרה כהן
  • עו"ס מאיה לידרור 
  • עו"ס גלי סירקין 
  • עו"ס מגי פורטל
  • עו"ס אפרת צעירי
  • עו"ס יפעת קליין
  • עו"ס דניאל קסלר
  • עו"ס ליאת רייס

מרכזת מנהלית: גב' דנה חת - dana.chet@biu.ac.il; 03-5318280

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשע"ז - שנים ב'-ג'

מידע על מקומות הכשרה מקצועית פרטנית בשנה"ל תשע"ז

מידע על מקומות הכשרה מקצועית קהילתית בשנה"ל תשע"ז