מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים המשמשים או מעוניינים לשמש בתפקידי ניהול / ריכוז תכניות וצוותים ועבודה קהילתית או מעוניינים להתמקצע בתפקידים ובתחומים אלו. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי תוך ראייה בין-תחומית וכן כלים ומיומנויות לעבודה ברמת המיקרו והמאקרו: מדיניות, עבודה עם קהילות, עם ארגונים, עם משפחות ועם פרטים. עם סגל ההוראה נמנים מרצים מבתי הספר לעבודה סוציאלית וממינהל עסקים. הקורסים מוכרים לצורך מומחיות המוכרת על ידי מועצת העובדים הסוציאליים. 

הלימודים מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לשנה"ל תשע"ט תתחיל ב-21.1.18

טפסי הרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לשנה"ל תשע"ט

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח (2018-2017) - מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - מעודכן לספטמבר 2017

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים