מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים המשמשים או מעוניינים לשמש בתפקידי ניהול, ריכוז, ייעוץ ארגוני ועבודה קהילתית. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי בתחומי הניהול, הייעוץ הארגוני והעבודה הקהילתית, כמו גם בהקניית מיומנויות לעבודה עם קהילות, עם ארגונים, עם משפחות ועם פרטים. עם סגל ההוראה נמנים מרצים מבתי הספר לעבודה סוציאלית וממינהל עסקים. הקורסים מוכרים לצורך מומחיות המוכרת על ידי מועצת העובדים הסוציאליים.

הלימודים מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לשנה"ל תשע"ט תתחיל ב-21.1.18

לקראת מועד פתיחת ההרשמה יועלו טפסים והנחיות להרשמה לשנה"ל תשע"ט

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח (2018-2017) - מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - מעודכן לספטמבר 2017