מגמת שיקום ובריאות

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של עובדים סוציאליים העובדים בתחומי המוגבלות, הבריאות, החולי וההחלמה או הזיקנה. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית גישות תיאורטיות עדכניות, מיומנויות מחקריות ואסטרטגיות טיפול מגוונות עם אנשים ובני משפחותיהם.

הלימודים מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לשנה"ל תשע"ט תתחיל ב-21.1.18

לקראת מועד פתיחת ההרשמה יועלו טפסים והנחיות להרשמה לשנה"ל תשע"ט

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח (2018-2017) - מגמת שיקום ובריאות - מעודכן לספטמבר 2017