מגמת שיקום ובריאות

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של עובדים סוציאליים העובדים בתחומי המוגבלות, הבריאות, החולי וההחלמה או הזיקנה. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית גישות תיאורטיות עדכניות, מיומנויות מחקריות ואסטרטגיות טיפול מגוונות עם אנשים ובני משפחותיהם.

הלימודים מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה למגמת שיקום ובריאות הסתיימה

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח (2018-2017) - מגמת שיקום ובריאות - מעודכן לספטמבר 2017