מגמת שיקום ובריאות

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של עובדים סוציאליים העובדים בתחומי המוגבלות, הבריאות והחולי או הזיקנה. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית גישות תיאורטיות עדכניות, מיומנויות מחקריות ואסטרטגיות טיפול מגוונות עם אנשים ועם בני משפחותיהם.

הלימודים מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לשנה"ל תשע"ט למגמת שיקום ובריאות הסתיימה

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט (2019-2018) - מגמת שיקום ובריאות - מעודכן ליולי 2018

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים