מגמת שיקום ובריאות

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של עובדים סוציאליים העובדים בתחומי המוגבלות, הבריאות, החולי וההחלמה או הזיקנה. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית גישות תיאורטיות עדכניות, מיומנויות מחקריות ואסטרטגיות טיפול מגוונות עם אנשים ובני משפחותיהם.

הלימודים מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לתואר שני לשנה"ל תשע"ח נפתחה ב-22.1.17

להורדת טפסי הרשמה למגמת שיקום ובריאות לשנה"ל תשע"ח

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז (2017-2016) - מגמת שיקום ובריאות (מעודכן ל-1.9.16)

תקצירי קורסים - תואר שני תשע"ז (2017-2016)