מגמה טיפולית

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול בעבודתם במסגרות שונות המטפלות בפרט, במשפחה או בקבוצה. תכנית הלימודים מתמקדת בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפול הדינמי, בהכרת גישות טיפול מגוונות נוספות בעבודה סוציאלית ובהעמקת כושר האבחון והטיפול בייחוד בפרט, אך גם במשפחה ובקבוצה.

בשנה הראשונה הלימודים מתקיימים בימי שלישי (החל משעות הצהריים) ובימי רביעי (יום לימודים מלא). בשנה השנייה ניתן לרכז את הלימודים  ביום אחד.

במגמה הטיפולית, בשנה הראשונה ללימודים, במסגרת קורס חובה טיפול בפרט המבוגר א', נדרש לטפל בשני מבוגרים (בני 18 ומעלה) במהלך כל שנת הלימודים (לא הדרכת הורים).

 

ההרשמה לתואר שני לשנה"ל תשע"ח תפתח ב-22.1.17

להורדת טפסי הרשמה למגמה טיפולית לשנה"ל תשע"ח

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז (2017-2016) - מגמה טיפולית (מעודכן ל-7.9.16)

תקצירי קורסים - תואר שני תשע"ז (2017-2016)