סטודנטים בתכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

תכנית הלימודים בתכנית ההשלמה לתואר שני

מערכת שעות תכנית השלמה שנה א' - שנה"ל תשע"ח (2018-2017)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ב' - שנה"ל תשע"ח (2018-2017)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ג' - שנה"ל תשע"ח (2018-2017)

 

הכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בתכנית ההשלמה בשנה"ל תשע"ח - שנה א'

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בתכנית ההשלמה בשנה"ל תשע"ח - שנים ב' ו-ג'

מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות טיפולית בשנה"ל תשע"ח (מעודכן לספטמבר 2017)

מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות שיקום ובריאות בשנה"ל תשע"ח (מעודכן לספטמבר 2017)

מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני בשנה"ל תשע"ח (מעודכן לספטמבר 2017)

 

 

טפסים לסטודנטים בתכנית ההשלמה לתואר שני 

קריטריונים לקבלת פטורים מקורסים (לתואר שני)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ח)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ז - נכון לאפריל 2017)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ו)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ה)

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשע"ח (2018-2017)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית (נכון לספטמבר 2017)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה (נכון לספטמבר 2017)

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) (מעודכן לספטמבר 2017)

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה)

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

דוגמאות לעבודות תזה: