סטודנטים בתכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

תכנית הלימודים בתכנית ההשלמה לתואר שני

מערכת שעות תכנית השלמה שנה א' - שנה"ל תשע"ט (2019-2018)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ב' - שנה"ל תשע"ט (2019-2018)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ג' - שנה"ל תשע"ט (2019-2018)

 

הכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני:

עו"ס ליאת רייס - מרכזת ההכשרה המקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

מקשרות:

  • עו"ס מגי פורטל - מקשרת התרכזות טיפולית 
  • עו"ס אפרת צעירי - מקשרת התרכזות שיקום ובריאות
  • עו"ס יפעת קליין - מקשרת התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

מרכזת מנהלית לעניין ההכשרה המקצועית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשע"ט - השלמה שנה א'

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשע"ט - השלמה שנה ב'

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשע"ט - השלמה שנה ג'

מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות טיפולית בשנה"ל תשע"ט (מעודכן ליוני 2018)

מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות שיקום ובריאות בשנה"ל תשע"ט (מעודכן ליוני 2018)

מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני בשנה"ל תשע"ט (מעודכן ליוני 2018)

 

 

סטודנטים במסלול עם תזה בתכנית ההשלמה לתואר שני 

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ט)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ח)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ז)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ו)

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשע"ט (2019-2018)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית (נכון לאוגוסט 2018)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה (נכון לאוגוסט 2018)

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) (מעודכן לאוגוסט 2018)

הנחיות להגנה על התזה

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה)

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

דוגמאות לעבודות תזה: