סטודנטים בתכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

תכנית הלימודים בתכנית ההשלמה לתואר שני

מערכת שעות תכנית השלמה שנה א' - שנה"ל תשע"ח (2018-2017)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ב' - שנה"ל תשע"ח (2018-2017)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ג' - שנה"ל תשע"ח (2018-2017)

 

הכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תכנית ההשלמה

מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות טיפולית בשנה"ל תשע"ז (מעודכן ליוני 2017)

מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות שיקום ובריאות בשנה"ל תשע"ז (מעודכן ליוני 2017)

מידע על מקומות הכשרה מקצועית להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני (שנים א'-ב') בשנה"ל תשע"ז (מעודכן ליוני 2017)

 

 

טפסים לסטודנטים בתכנית ההשלמה לתואר שני 

קריטריונים לקבלת פטורים מקורסים (לתואר שני)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ז - נכון לאפריל 2017)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ו)

לוח זמנים לתהליך כתיבת עבודת תזה - תכנית ההשלמה (למתחילי תשע"ה)

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשע"ז (2017-2016)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית (נכון לינואר 2015)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה)

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

דוגמאות לעבודות תזה: