הרצאת אורח לתלמידי המגמה הקהילתית בתואר הראשון ובתכנית ההשלמה 20.4.15