תנאי קבלה לתכנית ההשלמה לשנה"ל תשע"ט (2019-2018)

נכון ליולי 2017

תנאים להגשת מועמדות לתכנית ההשלמה לתואר שני לקראת שנה"ל תשע"ט

  • תואר ממוסד אקדמי מוכר (מועמדים שאין ברשותם תואר /  אישור זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).
  • ממוצע 85 בתואר הקודם. בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים סופי ואישור זכאות לתואר
  • 4 נ"ז במדעי החברה שנלמדו ב-10 השנים האחרונות * (1 נ"ז = קורס בהיקף של 28 ש"ש; 2 נ"ז = קורס בהיקף של 56 ש"ש).
  • 4 נ"ז בקורסי מחקר שנלמדו ב-10 השנים האחרונות * (יש לשים לב לתנאים המיוחדים לקבלה למסלול עם תזה המפורטים בהמשך).
  • ניסיון בעבודה / התנדבות של שנה ומעלה בפעילות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה או הקהילה – יש לצרף אישור ממקום העבודה / ההתנדבות לטופסי המועמדות.
  • המועמדים ידרשו להעביר המלצה ולמלא טופס אישי למועמד – הטפסים הנדרשים יפורסמו באתר עם פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשע"ט (בחודש ינואר 2018).

לאחר בדיקה יסודית של גיליון הציונים, של השאלון האישי ושל האישורים וההמלצות, יוחלט אם לזמן את המועמד/ת להמשך תהליך המיון - ראיון אישי / ראיון קבוצתי / בחינת מיון.

בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה.

 

תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת מחקר (תזה)

קורס

היקף

טווח שנים

ציון

סטטיסטיקה ועיבוד נתונים

2  נ"ז = קורס בן שעתיים שנתיות או קורס בהיקף של 56 ש"ש

נלמד בעשר השנים האחרונות

85  ומעלה

שיטות מחקר

2 נ"ז = קורס בן שעתיים שנתיות או קורס בהיקף של 56 ש"ש

נלמד בשבע השנים האחרונות

 85 ומעלה

פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

 

 

* עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בשנה א'. קבלת פטור מקורסים תבחן לגבי כל מועמד שיתקבל ללימודים בהתאם לקורסים שלמד ולקריטריונים שיקבעו ע"י ביה"ס לעבודה סוציאלית. החלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון ציונים.

הערה: אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים. לא ניתן ללמוד קורסים אלו בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן.