ד"ר הדס ויטלזון מרגלית

ד"ר
ד"ר הדס ויטלזון מרגלית
דוא"ל: 

קורסים

7610802 - מבוא לפסיכולוגיה א' (המכללה החרדית)

7610902 - מבוא לפסיכולוגיה ב' (המכללה החרדית)

7613002 - תיאוריות אישיות

7627701 - פסיכופתולוגיה

7627702 - פסיכופתולוגיה (המכללה החרדית)