ד"ר דוד פורטוביץ

ד"ר

קורסים

7692501 - סוגיות בניהול וגיוס משאבים ותקציב באלכ"ר