ד"ר הראל לורנץ

ד"ר
ד"ר הראל לורנץ
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

קורסים

7663001 - גישות עכשוויות בטיפול (תכנית ההשלמה)

7684201 - פסיכופתולוגיה של המבוגר

7687801 - גישות עכשוויות בטיפול