ד"ר עומר לנס

ד"ר

קורסים

7643101 - תיאוריות יחסי אובייקט (תכנית ההשלמה)

7686201 - מושגים דינמיים: התיאוריה של הפרקטיקה