מר אוהד גילבר

מר
מר אוהד גילבר
דוא"ל: 

קורסים

7620903 - דינמיקה קבוצתית

7688101 - סמינר במחקר איכותני מתקדם לתואר שלישי

76-98801 - מחקר איכותני מתקדם לתואר שלישי