ד"ר אחינעם ארנפרוינד-הגר

ד"ר
ד"ר אחינעם ארנפרוינד-הגר
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

מקשרת הכשרה מקצועית במכללה החרדית בירושלים

קורסים

7612802 - סטטיסטיקה ועיבוד נתונים (המכללה החרדית)

7621005/06 - שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ב' (המכללה החרדית)

7621203 - שיטות התערבות עם הפרט (שנה ב')

7634104/05 - סמינריון מחקר (המכללה החרדית)

7665701 - שילוב מתודות בעבודה סוציאלית (תכנית ההשלמה)

7667101 - כתיבה מקצועית ואקדמית (תכנית ההשלמה, מסלול בלי תזה)