ד"ר סתוית כוכבא

ד"ר
מרכזת הכשרה מקצועית במכללה החרדית
ד"ר סתוית כוכבא
דוא"ל: 

קורסים

7621204 - שיטות התערבות עם הפרט - שנה ב'

7623102 - תיאוריות התפתחותיות (המכללה החרדית בירושלים)

7626602 - עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער (המכללה החרדית בירושלים)