ד"ר סתוית כוכבא

ד"ר
מרכזת הכשרה מקצועית במכללה החרדית
ד"ר סתוית כוכבא
דוא"ל: 

קורסים

7610605/06 - יסודות בעבודה סוציאלית

7610704 - גישה קהילתית

7612003 - תיאוריה ופרקטיקה בעבודה עם משפחות

7626602 - עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער